Error
  • JFTP::connect: Could not connect to host "apcalzira.es" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "apcalzira.es" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "apcalzira.es" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "apcalzira.es" on port 21
Serveis PDF Imprimeix Correu electrònic

L'Associació té com a finalitat representar, gestionar i defendre els interessos legítims de de l'activitat d'edificació, obra i activitats connexes de les empreses associades, així com recolzar i fomentar la realització de quantes activitats tendisquen al millor èxit dels seus fins.

 

Les activitats i servicis que oferix l'Asociació son:

-Representar i defendre els interessos del sector enfront de l'Administració en el seu Àmbit local.


-Resolució de consultes en l'activitat de promoció, construcció, urbanisme, vivenda.


-Assessorament i resolució de consultes en l'àmbit laboral i de la seguretat social.


-Gestió laboral:


       Alta inicial d'empreses o autònoms.
       Seguiment continuat dels aspectes laborals de l'empresa.
       Aplicació i actualització de convenis i normes laborals.
       Altes, baixes i incidències de treballadors (Reg. General i R.E.T.A.).
       Formalització de contractes de treball.
       Nòmines.
       Butlletins de cotització (TC1, TC2, FLC).
       Assistència i assessorament a inspecció de treball.
       Assistència actes de conciliació (SMAC).
       Obligacions tributàries derivades de l'I.R.P.F. (Mod. 110, Mod. 190).
       Tramitació ofertes d'ocupació, prestació desocupació i subvencions per creació d'ocupació.
       Gestió de P.R.L.        Tramitació de pensions (Invalidesa, Jubilació... ).

 

- Informació general, laboral, fiscal i de vivenda per mitjà de circulars.


- Celebració i assistència a conferències, jornades, fires i congressos (Temàtica del sector y/o qualsevol altre que es considere d'interés per als associats ).


- Assessorament jurídic, urbanístic, fiscal i laboral a través dels professionals de l'Associació Provincial de Promotors i Agents    Urbanitzadors de València.

Altres:

      Ompliment i tramitació de l'avís previ, comunicació obertura del centre de treball.
      Llibre de visita.
      Llibre de subcontractació.
      Tramitació pòlisses conveni, decennal, responsabilitat civil...
      Models contractes (plan vivenda 2009-2012).
      Manual d'ús i conservació vivenda.


(La junta Directiva i el personal de l'Associació continuaran treballant amb perseverança al servici de tots els associats i lluitant per un mateix interés; Mantindre viu el sector, obrint nous horizontes.)